Ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии КДПТ

Низомномаи шуъбаи маълумотию иттилоотии КДПТ

Низомномаи шуъбаи автоматикунонии КДПТ

Низомномаи шуъбаи мукаммалот ва коркарди хазинаҳои КДПТ

Низомномаи шуъбаи хизматрасонии КДПТ

Низомномаи шуъбаи иттилоот ва ҳуҷҷатҳои патентии КДПТ

Низомномаи шуъбаи нигоҳдории хазинаҳои КДПТ